Träna inför DKM

Träningsledare kanotmaraton

I samarbete med Liselotte Ohlson presenterar Dalsland Kanot Maraton+ träningstips månad för månad ända fram till tävlingen i Augusti. Här presenteras enkla, vägledande träningstips för kanotister på motionsnivå. Träningstipsen vänder sig främst till dig som har en ambitionsnivå på 3-5 timmar per vecka. För de som vill träna mer är det egentligen bara att utöka eller fördubbla träningsmängden.

Kanotidrott och kanotträning är specifik på det sättet att den är av uthållig karaktär med stort inslag av överkroppsarbete. Detta är grundläggande för hur och vad du tränar, likaså följande begrepp: För att uppnå fysiologiska förbättringar krävs ett kontinuerligt arbete, d.v.s. att träningen återkommer regelbundet, ofta över en längre tidsperiod.

Kvalitet i träningen betyder att träningen har ett viss värde, att den syftar till något. Det behöver inte vara kort, snabb och tung träning för att den ska vara kvalitativ. Längre paddelpass med lyftmoment, våghängning och annat som är av stort värde för någon som paddlar långlopp är också att betrakta som kvalitativ träning.

Kvantitet betyder att mängd och mängdträning i olika former är kvantitativ. Mängdträningen kan vara skadeförebyggande då den ofta bedrivs inledningsvis i de olika träningsfaserna. Krav på tempo och kvalitet är då inte lika stort.

Pulsering betyder att träningen varieras över kortare och längre perioder. Variationen handlar om såväl innehåll, längd och mängd på träningen. Pulseringen är både skadeförebyggande och ofta motivationshöjande, omväxling förnöjer!

Träningstipsen sträcker sig från januari fram till dagen för Dalsland Kanot Maraton+ i augusti. Lycka till!

Liselotte Ohlson, Svenska Kanotförbundets Utbildningskommitté

TRÄNINGSSCHEMA HITTAR DU HÄR!