Säkerhet

Kanotmaratontävlingar kan försätta de tävlande i farliga situationer. Börjar du tappa koncentration och balans, håll dig nära land så du slipper simma långt om du skulle ramla i. Ta med en visselpipa och fäst på flytvästen, den gör det enklare för följebåtar och andra att upptäcka att någon behöver en hjälpande hand. Har du inte en osänkbar kajak med vattentäta skott? Köp uppblåsbara luftkuddar som du sätter i fören eller aktern på din kajak.

Det är nödvändigt att tävlande som ser kanotist i en nödsituation sätter in alla krafter för att undsätta den nödställde. Om tävlande inte följer denna regel kan han/hon diskvalificeras på livstid. (Svenska Kanotförbundets tävlingstekniska regler för kanotmaraton kap. 4 §. 4)

Bevakningsbåtarna
Båtarnas primära uppgift är att övervaka loppet och ingripa vid olycksfall.  Båtarna är fast stationerade, detta för att inte båtarnas vågor skall ställa till oreda.  Alla bevakningsbåtar är utrustade med första-hjälpen-utrustning och är instruerade att vara er behjälpliga. Vi rekommenderar att ni har med visselpipa för att kunna påkalla uppmärksamhet vid behov av hjälp.

Vid åska och påtaglig fara
Tävling i all ära men givetvis måste säkerheten komma i första hand, vi uppmanar er därför att uppsöka skydd på land om det skulle börja åska.

Om vi anser att er säkerhet är i stor fara kommer vi att blåsa av tävlingen tills faran är över. Detta kommer att göras vid depåerna och av bevakningsbåtarna. Bevakningsbåtarna kommer vara utrustade med sirener. Upprepade korta signaler betyder avbryt genast och paddla in till land och avvakta. Tävlingen startas på nytt med en lång ihållande signal.

Att inte hörsamma ”avbryt genast och sätt dig i säkerhet” signalen kan leda till diskvalificering.

Kamraträddning
Att lära sig hur man räddar sig själv och andra är viktigt. Mer information hittar ni här!