Följebåt

Varje år är det ca 30 – 35 båtar ute på sjöarna som bevakar vår tävling. De fyller den kanske allra viktigaste funktionen under tävlingen – att jobba med säkerhet och skapa trygghet för de som paddlar. På Laxsjön, Västra Silen och Lelång ligger båtarna som tätast. På sjön Svärdlång är det bara 2 båtar då den är så smal och trygg att paddla i.

LADDA NER FUNKTIONÄRSINFO HÄR! (Det uppdateras allt eftersom vi får in rätt uppgifter)

Vad gör en båtfunktionär?
Båtfunktionärens primära uppgifter är att;
– Med kikare hålla uppsikt över ett specifikt område.
– Att lugnt och fint åka fram och hjälpa deltagare som går runt i vattnet.
– Kommunicera dåliga väderförhållanden till tävlingsledaren.
– Ev assistera deltagare som bryter till närmsta lämpliga ställe för upphämtning.

Som båtfunktionär ligger man på plats från första till sista deltagare har passerat. När den siste har passerat så följer man denne ner till nästa båtfunktionär som då tar över ansvaret och följer till nästa i kedjan osv.

Måndag 8:e augusti kl 18:00 hämtar du ditt material och får information!
På måndag den 8:e augusti kl 18:00 träffas vi i Centralparken i Bengtsfors för en genomgång samt visning av hur man tömmer en kajak. Vid detta tillfälle får ni också hämta ut material som består av en röd flagga, 1:a hjälpen, frälsarkrans, karta på er placering samt lista med telefonnummer och information. OBS! Materialet lämnar ni tillbaka vid vårt kontor så snart ni kan efter tävlingen.

Safetyboats

Det är viktigt att man håller sig till den plats som är angiven på kartan och inte ankrar någon annanstans! Platserna är utvalda för att vi ska ha en kedja med båtar som kan täcka av sjöarna på bästa sätt.

Vad gör jag vid en allvarlig olycka?
De flesta skador som uppstår vid DKM är skavsår, förslitningsskador, kramp, osv. Det är oerhört sällsynt med allvarliga incidenter i DKM. Så i de flesta fall får de hjälp av personal vid depåer eller i mål. Vid en allvarlig olycka – RING ALLTID 112 FÖRST! Sen meddelar man tävlingsledningen vad som hänt.

Vad bör jag ha med mig?
Först och främst en extra person – det underlättar mycket! Ta också alltid med bra kläder som klarar alla väder och kanske även lite extra (för att kunna hålla sig torr vid regn). Viktiga tillbehör för att klara uppgiften är kikare, telefon och gärna nån värktablett då det ofta händer att deltagare behöver lite mot värk. Det är inte heller fel att ha med en handduk/filt om du tvingas plocka upp någon ur vattnet som ska bryta och snabbt blir nedkyld.

Får jag någon ersättning?
Vi har tidigare inte betalat ut ersättning utan all hjälp från er båtfunktionärer har varit ideell. Från och med 2015 kan man för första gången ansöka om drivmedelsersättning till oss på upp till 200 kr. Då mejlar man oss med sin ansökan där man uppger hur långt man kört och hur mycket bränsle som gått åt och vad den kostat samt ett bankkontonummer. Vi betalar då ut alternativt ger ut en bränslecheck på motsvarande belopp.